Your water. Our business.
Ring +45 48 70 85 88
COM | DK
 

Teknik för behandling av problematiskt avloppsvatten

Vi är experter på hållbar totallösningar för behandling av problematiskt avloppsvatten, och vi använder bara de bästa tillgängliga teknikerna på marknaden när vi utformar våra lösningar.

Beroende på dina behov finns lösningar som bygger på en rad olika tekniker, från jonbytessystem och membransystem till vårt eget Waterox-system.

SCWO og Waterox®

SCWO og Waterox®

Vårt patenterade och prisbelönta Waterox system förstör helt svårnedbrytbara och miljöfrämmande ämnen i industriellt avloppsvatten med SCWO-metoden, som står för Supercritical Water Oxidation.

Waterox avlägsnar organiska föreningar, salter och tungmetaller i en enda process som genomförs så nära föroreningskällan som möjligt. Samtidigt kan både rent vatten och överskottsenergi från processen återanvändas. Waterox är lämplig för allt från hormonhaltigt avloppsvatten till lösningsmedel och ämnen på A-listan inom bland annat läkemedelsindustrin samt kemi- och bioteknikbranschen.

Läs mer om Waterox på www.aquarden.com

Rådgivning och totallösningar

Rådgivning och totallösningar

Avloppsvatten skiljer sig åt från företag till företag, och alla avfallsströmmar är inte så nedsmutsade att de behöver behandlas i våra Waterox-system.

Därför består våra lösningar av flera olika av de bästa teknikerna och systemen på marknaden, bland annat koagulering, flockning, membranfiltrering (mikrofiltrering, ultrafiltrering, nanofiltrering och omvänd osmos) samt jonbyte. Våra Waterbrane (TM) är särskilt utformad för att hantera avloppsvatten med tungmetaller.

Vi erbjuder även laboratorietester och långsiktiga tester i en pilotanläggning.

Läs mer om vor teknikker på www.aquarden.com

 

 

Share this page on
LinkedIn
Twitter
Facebook
Google+