Your water. Our business.
Ring +45 48 70 85 88
COM | DK
 

Om oss

En historia av innovation, know-how och visioner
Aquarden är ett danskt cleantech-företag med huvudkontor i Skævinge. Vi är specialister på SCWO och sanering av problematiskt avloppsvatten. Vår vision är att bidra till att lösa några av världens största miljöutmaningar inom avloppsvatten till förmån för både vattenmiljö, fauna och framtida generationer.

Vi tillhandahåller rådgivning, nyckelfärdiga system, service och support – allt detta anpassat efter våra kunders individuella krav. Waterox är vår stolthet och vårt flaggskepp och utgör ofta den centrala tekniken i våra lösningar. Men avfallsströmmarna och kundernas utmaningar och behov är sällan likadana, vilket kräver olika lösningar. Därför erbjuder vi också ett antal tekniker från tredje part.

Vi tror att rening kan omvandla även det mest besvärliga avloppsvatten till en värdefull resurs för företag och ge positiva resultat både ekonomiskt och miljömässigt.

Aquarden ägs av Zhuoyan Cai och företaget har 18 anställda fördelade på FoU, produktion, laboratorium, process och försäljning. Aquardens Waterox-system fick EU:s miljöpris 2016–2017 som den mest hållbara produkten i Danmark.

 

Share this page on
LinkedIn
Twitter
Facebook
Google+