Your water. Our business.
Ring +45 48 70 85 88
COM | DK

Vi är experter på problematiskt industriellt avloppsvatten

Aquarden får EU:s miljöpris

Aquarden får EU:s miljöpris

Aquarden fick det prestigefyllda EU-miljöpriset 2016–2017 i kategorin för hållbara produkter och tjänster i Danmark för sin banbrytande Waterox-lösning.

Nya strängare EU-regler

Nya strängare EU-regler

I september kan det vara slut med att använda krom 6 i produktionen. Vi har skrivit en vitbok som guidar dig genom reglerna.

Enastående renings-resultat

Enastående renings-resultat

Vår Waterox lösning – som bygger på SCWO-metoden – eliminerar helt miljöfarliga och svårnedbrytbara ämnen i avloppsvatten.

Ska vi testa ditt avloppsvatten?

Spara pengar

Spara pengar

Waterox-systemet är ett konkurrenskraftigt alternativ till dyr förbränning av avloppsströmmar.

Med Waterox kan du undvika transportkostnader och uppnå ytterligare besparingar genom att återanvända vatten och energi från reningsprocessen.

Har du problematiskt avloppsvatten?

Har du problematiskt avloppsvatten?

Giftigt avloppsvatten kräver rätt behandling! Aquarden är experter på hållbara lösningar för behandling av problematiskt avloppsvatten.

Vi förfogar över FoU, verkstad, testanläggningar och laboratorium – och står beredda att hjälpa dig!

Grön och energieffektiv

Grön och energieffektiv

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att få en hållbar lösning för hantering av problematiskt avloppsvatten, där vi även tar hänsyn till återanvändning av energi och vatten.

Därmed förvandlas avloppsvattnet till en värdeskapande resurs.

 

Aquarden erbjuder helhetslösningar från A–Ö

Aquardens mission är att skräddarsy bästa möjliga lösningar för behandling av särskilt nedsmutsat avloppsvatten från industrin. Vi hjälper våra kunder att uppfylla de striktaste miljöstandarderna för avloppsvatten genom gröna och effektiva lösningar som återanvänder energi och vatten.

Som totalleverantör inkluderar våra tjänster allt från rådgivning och tester till utveckling och leverans av de bästa tekniker, system och tjänster som finns tillgängliga på marknaden. Vi levererar lösningar till ett brett spektrum av branscher, till exempel bioteknik, kemi, petrokemi och läkemedel, samt till tvätterier, deponier och soptippar.

Vi ser fram emot att få hjälpa dig också!

Prisbelönt teknik

Vårt unika och prisbelönta Waterox-system bygger på SCWO-metoden, som vi har utvecklat speciellt för behandling av avloppsvatten som innehåller giftiga och svårnedbrytbara organiska föreningar.

  • Miljövänligt system med fullständig förstörelse av organiska och miljöfrämmande komponenter
  • Avlägsnar organiska ämnen, salter och tungmetaller i en process
  • Inga giftiga biprodukter
  • Helautomatiskt system
  • Det slutliga resultatet är helt rent vatten som kan återanvändas som processvatten
  • Återvinning av energi


 

Nyheter

Här kan du se ett par av våra senaste nyheter. Besök vår nyhetssida på Aquarden.com for att se alla nyheter.

Ladda ner vår vitbok om Krom 6

2017 skärptes EU-kraven för användning av den kemiska föreningen krom 6 inom ytbehandling. Läs mer i vår vitbok på www.aquarden.com

till toppen

Aquarden vinner EU:s miljöpris 2016–2017

Titta på videon där Aquarden vinner det prestigefyllda EU-miljöpriset 2016–2017 för den mest hållbara produkten i Danmark.